اطلاعات تماس
تلفن
۳۳۹۰۴۱۴۷ ۲۱ ۰۰۹۸
۳۳۹۹۳۳۴۳ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس

تلفن همراه
۹۱۲۹۳۰۸۷۷۶ ۰۰۹۸
۹۳۷۱۴۸۶۰۱۰ ۰۰۹۸

پست الکترونیک
دفتر مرکزی تهران،
خیابان لاله زار جنوبی پلاک 8

افراتاب کالای برق مهراب

تلفن

  • ۳۳۹۰۴۱۴۷ ۲۱ ۰۰۹۸
  • ۳۳۹۹۳۳۴۳ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس

  تلفن همراه

   • ۹۱۲۹۳۰۸۷۷۶ ۰۰۹۸
   • ۹۳۷۱۴۸۶۰۱۰ ۰۰۹۸

  پست الکترونیک

  دفتر مرکزی

  • تهران،
   خیابان لاله زار جنوبی پلاک 8